Tito’s handmade vodka, Malibu coconut rum, Peach schnapps, Cherry vodka and Lemon-Lime soda.